JUN hotels (Yilong Gaolu)

No.13,Section 3,Binjiang Avenue,Xinzheng Town,yilongxian,Nanchong,Sichuan

JUN hotels (Yilong Gaolu)Over view
All Photos

JUN hotels (Yilong Gaolu)

Hotel Photos

Contact us

  • JUN hotels (Yilong Gaolu)
  • Hotel Reservation Tel: 020-86007566 (CouponCode:63402)(Busy or no answer, online booking please!)
  • Hotel Front-Desk Tel: 0086817-7580666 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)
  • JUN hotels (Yilong Gaolu) Website: http://juns-yilonggaolu.hotelnanchong.cn/en
  • Hotel Address: No.13,Section 3,Binjiang Avenue,Xinzheng Town,yilongxian,Nanchong,Sichuan

Message Board

Welcome to JUN hotels (Yilong Gaolu), We will provide you with warm service! If you have any comments or suggestions, please contact us

JUN hotels (Yilong Gaolu)

No.13,Section 3,Binjiang Avenue,Xinzheng Town,yilongxian,Nanchong,Sichuan